TRAXXAS Spring Retainers / Piston Head Set

Spring retainers, upper & lower (2)/ piston head set (2-hole (2)/ 3-hole (2))

Spring retainers, upper & lower (2)/ piston head set (2-hole (2)/ 3-hole (2))