TRAXXAS Antenna Tube Black

Antenna, tube, black (1)/ vinyl antenna cap (1)/ wire retainer (1)